Wednesday, March 2, 2016

AESA Radar(active electronically scanned array)

Tα ραντάρ Α/Φ τύπου AESA (active electronically scanned array) περιλαμβάνουν  τις λειτουργίες που διαθέτουν τα “συμβατικά” ραντάρ με κεραία μηχανικής σάρωσης. 

Τα ραντάρ AESA παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και νέες λειτουργίες :

1. Δυνατότητα στιγμιαίας μετατόπισης της δέσμης εκπομπής και παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.

2. Υψηλή απολαβή της κεραίας, με περιορισμένους πλευρικούς λοβούς. Επίσης, δυνατότητα ρύθμισης του εύρους της δέσμης (π.χ. ευρεία για έρευνα, ή στενότερη για παρακολού- θηση), ελέγχοντας τον αριθμό των στοιχειοκεραιών που εκπέμπουν σε κάθε στιγμή.
Η δέσμη παραμορφώνεται (γίνεται πιο ευρεία) καθώς αυξάνεται η γωνία σε σχέση με την κάθετο. Για το λόγο αυτό, η κάλυψη περιορίζεται κατά κανόνα σε ±60° ως προς αζιμούθιο και καθ' ύψος

 3. Μειωμένες απώλειες σήματος εξόδου , χαμηλός “δείκτης θορύβου” (Noise Figure)

 4. Σε κάθε TRM ελέγχεται το πλάτος και η συχνότητα του σήματος εξόδου, επιτρέποντας νέες, πιο σύνθετες λειτουργίες.

 5.Υπάρχει δυνατότητα για πολλαπλές, ταυτόχρονες δέσμες με αντίστοιχες λειτουργίες, χρησιμοποιουντας διαφορετικες ομάδες TRM. 
                                                

6. (Radar Cross Section – RCS) Radar cross-section (RCS) is a measure of how detectable an object is with a radar. A larger RCS indicates that an object is more easily detected.


7.  (Low Probability of Interception – LPI) ¨low-probability-of-intercept radar (LPIR) is designed to be difficult to detect by passive radar detection equipment (such as a radar warning receiver – RWR) while it issearching for a target or engaged in target tracking. This characteristic is desirable in a radar because it allows finding and tracking an opponent without alerting them to the radar's presence.

8. Λόγω της στενής δέσμης και των μειωμένων πλευρικών λοβών, καθώς και των χαρακτηριστικών εκπομπής, ένα AESA έχει μεγαλύτερη αντοχή σε περιβάλλον Electronic warfare

9. Παρουσιάζουν αυξημένη αξιοπιστία: η βλάβη ενός μικρού αριθμού TRM (π.χ., μέχρι 5%) πρακτικά δεν έχει επίδραση στις επιδόσεις του ραντάρ, ενώ ακόμα και αν τεθούν περισσότερα TRM, το ραντάρ θα εμφανίζει μικρή υποβάθμιση των επιδόσεών αλλά η αποστολή θα μπορεί να συνεχιστεί. 
                                          


10. Τα TRM έχουν  υψηλή αξιοπιστία, διότι αποτελούνται από  ηλεκτρονικά στοιχεία χαμηλής τάσης. Δεν υπάρχουν μηχανικά μέρη, κυκλώματα υψηλής τάσης. Τα ραντάρ AESA χαρακτηρίζονται από υψηλότατη διαθεσιμότητα περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης  χαμηλό κόστος υποστήριξης.               
                                            


11.  Παθητική ανίχνευση εκπομπών, λειτουργώντας  ως RWR (Radar Warning Receiver)
Radar warning receiver (RWR) systems detect the radio emissions of radar systems. Their primary purpose is to issue a warning when a radar signal that might be a threat (such as a police speed detection radar) is detected. The warning can then be used, manually or automatically, to evade the detected threat. RWR systems can be installed in all kind of airborne, sea-based, and ground-based assets (such as aircraftshipsautomobilesmilitary bases). This article is focused mainly on airborne military RWR systems; for commercial police RWR systems, see radar detector.

                                                       


.Επίσης, μπορούν να παρεμβάλουν έναν εχθρικό δέκτη,συγκεντρώνοντας ακτινοβολία 
υψηλής ισχύος εναντίον του.

12.  Διαμεταγωγή δεδομένων, με ρυθμό πολύ υψηλότερο από ένα τυπικό τακτικό δίκτυο όπως το Link 16  ( Link 16 is a military tactical exchange network used by US, NATO) 

(Link 16 is a TDMA-based secure, jam-resistant, high-speed digital data link which operates in the radio frequency band 960–1,215 MHz, allocated in line with the ITU Radio Regulations to the aeronautical radionavigation service and to the radionavigation satellite serviceThis frequency range limits the exchange of information to users within line-of-sight of one another, although with satellite capabilities and adhoc protocols, it is nowadays possible to pass Link 16 data over long-haul protocols such as TCP/IP using MIL-STD 3011 (JREAP) or STANAG 5602 (SIMPLE). It uses the transmission characteristics and protocols, conventions, and fixed-length or variable length message formats defined by MIL-STD 6016, STANAG 5516 (formerly the JTIDS technical interface design plan). Information is typically passed at one of three data rates: 31.6, 57.6, or 115.2 kilobits per second, although the radios and waveform itself can support throughput values well over 1 Mbit/s.[1])

13. Δυνατότητες για update  χωρις προσθηκη η μετατροπή του υλικού

 Μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα ραντάρ AESA είναι : 

α. Η δέσμη παραμορφώνεται καθώς αυξάνεται η γωνία σε σχέση με την κάθετο. και ετσι η κάλυψη περιορίζεται κατά κανόνα σε ±60° ως προς αζιμούθιο και καθ' ύψος.
β.  Μεγάλες απαιτήσεις ισχύος και προσεκτικό σχεδιασμό για απαγωγή θερμότητας
                                             
heat exchanger

coolant line

γ. Η σχεδιαστική πολυπλοκότητα και μεγάλες απαιτήσεις  για επεξεργαστικής ισχύος.

δ.  Iδιαίτερα αυξημένο κόστος, το οποίο όμως μειωνεται καθώς η κατασκευή των TRM αυξανεται
   APG-81 AESA RADAR F-35 JSF Το AN/APG-81 αναπτύχθηκε από την για να επιτρέπει στους πιλοτους την αποτελεσματικη εμπλοκη με στοχους στον αερα και στο εδαφος , μεταγωγη δεδομενων , παρακολουθηση και εμπλοκη με στοχους σε μεγαλη ακτινα και αμεση ειδοποιηση για εγκλωβισμο
references : 
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Link_16
                         2.https://en.wikipedia.org/wiki/Radar_warning_receiver
                         3.https://en.wikipedia.org/wiki/Radar_warning_receiver
       4.active electronical scanned array k.zikidis